Yayınlar

e-Devlet Hatırlatmalar

Resim
e-Fatura
1.E-Fatura No. için numara uzunluğu 16 hanelidir. seri-sıra numarası yerine 3 haneli birim kodu, 4 hane ilgili yıl ve 9 haneli sıra numarasından oluşan belge numarası kullanılır. Sabit 3 karakter: = “LOG”, Sabit 4 karakter yıl seçimli: YYYY, Kalan 9 hane nümerik artan olarak üretilir. Örnek: LOG2020000000001
2.E-Fatura faturaları için Seri numarası takibi yapılmalı, numaralar arasında atlama olmamasına dikkat edilmelidir. Geçmiş tarihe daha büyük bir numarayla fatura kesilmemeli, ihtiyaç halinde yeni koçan numarası kullanılmalıdır.
3.Gelen Ticari e-Faturalara verilen Ret ya da Kabul yanıtlarını Entegratör Portal’e(https://efatura.elogo.com.tr/)göndermeyi unutmayın. 7 gün içinde yanıtlanmayan e-Faturalara otomatik Kabul yanıtı gidecektir.
4.Gelir İdaresi Başkanlığı 5 Mart 2019 tarihinde yayınladığı duyuru ile Temel Senaryodaki faturaların iptal edilebilmesi için Fatura İptal Portali’ni kullanıma açtığını duyurmuştur. Temel senaryodaki faturalar artık GİB Temel Fatura İptal Portali…